Γεια σας. Ονομάζομαι Βούλα Ιωάννογλου και είμαι φιλόλογος. Έχω αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το τμήμα Φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Βρίσκομαι στο χώρο της διδασκαλίας εδώ και 15 χρόνια και είμαι ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φιλομάθεια. Διδάσκω Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. Παράλληλα με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας» από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τον φορέα που διεξάγει τις εξετάσεις Ελληνομάθειας. Επίσης, ένα ακόμα πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού ανοιχτού Πανεπιστημίου «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς».