Προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες από την έλευση της πανδημίας μετατρέπουμε τα δια ζώσης μαθήματα σε διαδικτυακά για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου.

Τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας (skype, zoom, webex). Απαραίτητη κρίνεται η χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@filo-matheia.gr και  FACEBOOK.