Στόχος μας είναι η βελτίωση της επίδοσης τους και η σωστή προετοιμασία για την εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σκοπός μας είναι να αγαπήσουν οι μαθητές μας την ελληνική γλώσσα ώστε να μετατρέψουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα όμορφο ταξίδι προς την επιτυχία.