Βρισκόμαστε στο χώρο της εκπάιδευσης περισσότερα από δέκα χρόνια. Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή.