Το φιλολογικό φροντιστήριο Φιλομάθεια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές στην προσπάθεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Με σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες κάθε παιδιού προσεγγίζουμε τη γλώσσα μας, εμβαθύνουμε, λύνουμε απορίες.
Βρισκόμαστε στο χώρο της εκπάιδευσης περισσότερα από δέκα χρόνια. Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή.

Στο φροντιστήριο διδάσκονται τα μαθήματα: νέα ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γλώσσα, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, αρχαία ελληνικά από μετάφραση, λατινικά, ιστορία.
Επίσης λειτουργούν τμήματα ελληνομάθειας για παιδιά και ενήλικες με σκοπό αφενός την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου την απόκτηση ενός πιστοποιητικού ελληνομάθειας (επίπεδα Α1,Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).